GIỚI THIỆU CHUNG

VINASYNET SOFTWARE

Vinasynet Software là công ty phần mềm chuyên cung cấp giải pháp phần mềm nền web (web-base) và các giải pháp liên quan đến cổng thông tin điện tử. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp giải pháp cho 04 mảng:

  • Hệ quản trị nội dung Vinasynet Website ControlPanel Version 1.0
  • Giải pháp tòa soạn điện tử: cung cấp giải pháp cho phép triển khai hệ thống trang tin tức điện tử
  • Giải pháp thương mại điện tử: cung cấp giải pháp cho phép triển khai các website thương mại điện tử cho các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ